Nieuwbouwfinanciering

Nieuwbouwfinanciering

Nieuwbouwfinanciering

Nieuwbouwfinanciering voor ondernemers en vastgoedbeleggers

De nieuwbouwfinanciering is beschikbaar voor vastgoedhandelaren, projectontwikkelaars, aannemers en voor het aankopen van grondposities. Hier kunnen dan de nieuwbouwplannen op gerealiseerd worden. 

Onderpand doorverkopen

Uitgangspunten van de nieuwbouwfinanciering zijn om het onderpand na gereedkomen van de verbouwing door te verkopen, per stuk uit te ponden of te herfinancieren in verhuurde staat bij een reguliere (vastgoed)bank. 

Bestemmingsplan

We kijken bij de aanvraag in eerste instantie of de benodigde omgevingsvergunningen er zijn en welke bestemming de gronden op het moment van aankoop bezitten. Zijn er nog geen (definitieve) vergunningen en/of plannen dan zijn er nog steeds mogelijkheden om de ondergronden te financieren.

Neem contact op

Op zoek naar een nieuwbouwfinanciering of wil je weten of je project binnen de acceptatiekaders van Finker valt?
Neem contact op

Meer informatie over tarieven en voorwaarden

Download onze productkaart

Onze voorwaarden
Maximale Loan to Value
Maximaal 80% van de marktwaarde of koopsom
Hoofdsom
Vanaf € 50.000,- tot maximaal
€ 2.500.000,-
Rente
Vanaf 0,6% per maand
Looptijd
Vanaf 1 maand
Meer informatie
Zie onze productkaart