Beleggingsfinanciering

Beleggingsfinanciering

Beleggingsfinanciering

Beleggingsfinanciering voor ondernemers en vastgoedbeleggers

Deze financieringen zijn beschikbaar voor ondernemers en professionele vastgoedbeleggers die de wens hebben om te investeren in verhuurd en/of onverhuurd (commercieel) vastgoed. Of in geval je de zakelijke beleggingsportefeuille wenst uit te breiden, maar door de strenge acceptatievoorwaarden bij reguliere banken de financiering niet rond krijgt of de financiering (nog) niet past binnen de reguliere acceptatiekaders.

Lening binnen 60 maanden herfinancieren of aflossen

Het uitgangspunt van deze lening is om in overleg met de cliënt en het team van Finker naar een situatie toe te werken dat de lening binnen 60 maanden kan worden geherfinancierd bij een reguliere (vastgoed)bank of dat de lening binnen 60 maanden kan worden afgelost uit lopende cash flow van de onderneming(en).

Neem contact op

Op zoek naar een beleggingsfinanciering of wil je weten of je project binnen de acceptatiekaders van Finker valt?
Neem contact op

Meer informatie over tarieven en voorwaarden

Download onze productkaart

Onze voorwaarden
Maximale Loan to Value
Maximaal 80% van de marktwaarde of koopsom
Hoofdsom
Vanaf € 50.000,- tot maximaal
€ 2.500.000,-
Rente
Vanaf 0,6% per maand
Looptijd
Vanaf 1 maand
Meer informatie
Zie onze productkaart