Bouwfinanciering

Bouwfinanciering

Bouwfinanciering

Bouwfinanciering voor vastgoedhandelaren

De tijdelijke bouwfinanciering is er voor jou als vastgoedhandelaar, professionele box III belegger, aannemer en projectontwikkelaar voor het aankopen of herfinancieren van grondposities. 

Financiering voor bestaande gebouwen

Ook financieren wij (her)ontwikkelingen en transformaties van bestaande gebouwen. Uitgangspunten van de tijdelijke bouwfinancieringen zijn om het onderpand na gereedkomen van de verbouwing door te verkopen, per stuk uit te ponden of te herfinancieren in verhuurde staat bij een reguliere (vastgoed)bank.

Neem contact op

Op zoek naar een tijdelijke bouwfinanciering voor een van jouw projecten of wil je weten of je project binnen de acceptatiekaders van Finker valt?
Neem contact op

Meer informatie over tarieven en voorwaarden

Download onze productkaart

Onze voorwaarden
Maximale Loan to Value
Maximaal 80% van de marktwaarde of koopsom
Hoofdsom
Vanaf € 50.000,- tot maximaal
€ 2.500.000,-
Rente
Vanaf 0,6% per maand
Looptijd
Vanaf 1 maand
Meer informatie
Zie onze productkaart