Gewoon, korte lijnen met specialisten die begrijpen hoe een vastgoedondernemer denkt en handelt. Het financieringsproces bij Finker. Direct contact Met gezond verstand en vanuit jouw ogen Het financieringsproces bij Finker Direct contact Eenvoudig en doelgericht naar een nieuwe succesvolle transactie en samenwerking. Het financieringsproces bij Finker Direct contact

Financieringsspecialisten

Bij Finker begrijpen we dat je als ondernemer wil doorpakken op een kansrijke vastgoeddeal. Daarom smeden we het ijzer als het heet is. Onze lijnen zijn kort, de communicatie is helder en we denken oplossingsgericht. Samen werken we naar een vastgoedfinanciering, zodat jij je doelen kan realiseren.

Het financieringsproces bij Finker is eenvoudig en erop gericht om op korte termijn te kunnen aangeven of de financiering kans van slagen heeft. Wil je eerst telefonisch sparren of de aanvraag bij Finker past, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. Om uiteindelijk tot het oordeel te komen ontvangen we graag informatie over jou en/of zakelijke entiteit waarop de aanvraag betrekking heeft.

Wij vragen gegevens over het te financieren onderpand, financiële gegevens waaruit de betaalbaarheid wordt gewaarborgd en willen we een omschrijving van de exit scenario ontvangen. Alle documenten die benodigd zijn voor een compleet dossier staan beschreven in onze checklist.

Koop je in privé als professionele box III belegger of koop je in een zakelijke entiteit. Wie zijn de bestuurders van de zakelijke entiteiten en welke ondernemingen zijn aan jou gelieerd. We willen weten wie je bent als ondernemer. Een organogram geeft ons duidelijkheid over de structuur en met wie te maken hebben. Finker laat iedere persoon, bestuurder of zakelijke entiteit extern screenen.
Als vastgoedondernemer, projectontwikkelaar of professionele box III belegger weet je natuurlijk wat het vastgoed waard is door eigen onderzoek en plaatselijke bekendheid. Dat zegt ons misschien nog wel meer dan een gevalideerd taxatierapport. Wij bekijken iedere onderpand eveneens vanuit de ogen van de ondernemer. Waar liggen de kansen om waarde toe te voegen en wat is iets waard na verbouw of in verhuurde staat. Is de voorgestelde exit scenario realistisch en wat zou een alternatieve exit kunnen zijn, mochten de plannen onverhoopt niet lukken. Door gericht onderzoek te doen naar het onderpand en de omgeving hebben wij in veel gevallen geen taxatierapport nodig. Dit scheelt onnodige kosten en tijdsverlies tijdens het aanvraag traject en wij weten exact, wat jij als ondernemer wil realiseren.
De overeengekomen rentevergoeding dient betaald te kunnen worden uit de huidige cashflow van de onderneming, inkomsten, huurstromen of box III inkomsten. In alle gevallen willen we zeker weten dat jij als ondernemer baat hebt bij de financiering en dat de kosten ook bij tegenvallers gedragen zou kunnen worden. Heb je voldoende vermogen en/of inkomsten dan ben je een stap dichter bij een tijdelijke vastgoed financiering van Finker.
Finker is een zogenoemde brugfinancier. Is een project ten einde gekomen na bijvoorbeeld transformatie of verbouwing dan weten we dat er (vastgoed)banken zijn die de tijdelijke vastgoedfinanciering van Finker graag overnemen voor een financiering van langere duur. Vanuit onze expertise zijn de acceptatiecriteria van de meeste financieringspartijen ons wel bekend. We controleren de opgegeven huurprijzen en de waarde in verhuurde staat met de marktomstandigheden zodat de gewenste taxatiewaarden bij gereedkomen van het project ook daadwerkelijk realistisch en haalbaar zijn. Dit met het doel dat de herfinanciering ook voor de aflossing kan zorgdragen.

Is een verkoop de voorgestelde exit, dan toetsen we de verkoopprijs aan de marktomstandigheden en referentiepanden. Klopt de verkoopprijs en de verbouwingskosten met de aangegeven verbouwing dan is de exit in veel gevallen goed onderbouwd.

Is de veronderstelde exit scenario naar ons idee niet realistisch dan communiceren wij dit.

Is de uitkomst van ons oordeel positief? Dan ontvang je een termsheet per e-mail. Hierin staan overzichtelijk alle kosten en voorwaarden opgesomd. Geen kleine lettertjes of onduidelijkheden maar transparant en glashelder.

Als wij de termsheet ondertekend retour hebben ontvangen dan is de financieringsofferte de volgende stap. Deze ontvang je in de meeste gevallen binnen 24 uur. De financieringsofferte wordt persoonlijk of met de tussenpersoon doorgenomen.

Nadat wij de financieringsofferte ondertekend retour hebben ontvangen en aan alle opschortende voorwaarden is voldaan, dan zullen wij de notarisinstructie opmaken. Je bent vrij van notariskeuze. De notaris maakt de akte op, waarna je over de gelden kunt beschikken.

Tijdens de looptijd van de lening blijven we graag in contact. Zo zijn we ten alle tijden op de hoogte van de voortgang van het project en kunnen we eventueel nog inspelen op wijzigingen die op voorhand niet bekend waren.

Benieuwd hoe Finker werkt? Bekijk de video.